Murstockar

skarningMurning av murstockar eller skorstensmoduler typ Isokern.

Tätning av bristfälliga rökkanaler med keramiskt bruk typ Schädler original eller montering av syrafasta böjliga rör av godkänd typ.

Kontroll sker med hjälp av inspektionskamera som sänks ner i kanalen för att kontrollera eventuala fel.

TS Mureri

Box 2027
463 25 Lilla Edet
Telefon: 0709-843940

E-mail: tsmureri@hotmail.com