Kakelugnar

Vi köper gärna in antika kakelugnar och monterar ned hos kunder som vill sälja.

Vi renoverar vid behov era gamla kakelugnar.

Vi svarar för att uppsättning, anslutning till murstock och vederbörlig brandsäkerhet blir tillgodosedd. Detta sker i samarbete med det kommunala brandväsendet.

Tag gärna kontakt med oss för förfrågan och kostnadesförslag.

Telefon: 0709 – 84 39 40 alt. 0708 – 37 58 39
E-post: info@tsmureri.com

TS Mureri

Box 2027

463 25 Lilla Edet


Telefon: 0709-843940

E-mail:
tsmureri@hotmail.com