Spiskassetter

Fördelarna med att installera en spiskasset är många. Effektiviteten är högre och investeringskostnaderna är låga.

Uppvärmningskostnaderna blir till ett minimum genom att man använder den nya eldstaden på ett effektivare sätt.

TS Mureri

Box 2027

463 25 Lilla Edet


Telefon: 0709-843940

E-mail:
tsmureri@hotmail.com